محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارانت
پر‌ثمر گشته …
پ.ن:
پیروزی جبهه مقاومت
رو تبریک عرض می کنیم
خدمت عاشقان شهادت… ✌