آیه شهدایی :
هرگز کسانى که در راه خدا کشته شده اند،مرده مپندار بلکه  زنده اند که نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند.
آل عمران،آیه ۱۶۹
شهید مدافع حرم
سروان پاسدار کربلایی محمدرضاشیبانی