حضور پدران شهدا در مراسم رضوی
شهید کیخا و شهید شیبانی مجد
در حاشیه مراسم حضور پرچم و خادمان امام رضا علیه السلام
در استان گلستان
با اجرای مجری توانمند صدا و سیما آقای واحدی