در بهار آزادی جای شهدا خالی
در پس این انتقام دل‌های زیادی را شاد کردی.دل پدری که پسرش را در این راه داد.دل مادری که داغ قامتش را خم نکرد.دل همسری که داعش آرزوهایش را به باد داد.دل فرزندی که واژه پدر برایش یک بغض شد. برادری که وقت وبی وقت دلتنگ میشود،دل رفیقی که در فراق رفیقش سوخت؛ اما دم نزد…و دل آنهایی که گوشه و کنایه‌ها را به جان خریدند؛ ولی با افتخار سر بلند کردند و از ناملایمات دم نزدند…!امید که این شیرینی را با زنده نگه‌داشتن نام و راهتان، همیشه شیرین نگه‌داریم!