چند روز قبل از ورود خادمان امام رضا ع به شهرمان یکی از همسایه ها امد وگفت که محمدرضا را در خواب دیده که خیلی خوشحال بود وگفت من برای پدر و مادرم دو تا محافظ گذاشته ام تا در کار ها کمکشان باشند .

و بعد از چند روز خادمان امام رضاع به محله شهید امدند و دو نفر از خادم ها پرچم متبرک را بر سر پدر و مادر شهید گرفتند و تولد محمدرضا و میلاد مولا و سرورمان امام رضا ع راجشن گرفتند.

شهدا بعد از شهادت هم به پدر و مادر احترام می گذارند.