مجموعه نمایشگاهی لبخند آسمانی ، متن وصیت نامه شهید مدافع حرم محمدرضا شیبانی مجد به صورت مصور همراه با تصاویر این شهید بزرگوار می باشد.

می توانید تصاویر را از طریق این پست دانلود و ذخیره نمائید.