به گزارش وب سایت شهید شیبانی، ابراهیم احمدی فرماندار علی آباد کتول و جمعی از مسئولین شهرستان با خانواده شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی مجد دیدار کردند.

در این دیدار احمدی با بیان اینکه ارج و قرب شهدا نزد همه مشخص است اظهار کرد: البته در این میان شهدای مدافع حرم دارای شاخصه ویژه‌ای هستند و مظلومیت آنها محسوس است.

فرماندار علی آباد کتول با بیان اینکه جایگاه شهدای مدافع حرم به دلیل میدانی که درگیر آن بودند بسیار والاست افزود: اگر نبودند این شهدا منطقه غرب آسیا باید در آتش درگیری می‌سوخت.

در ادامه تصاویری از دیدار فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان با خانواده شهید شیبانی را مشاهده می نمایید.