به نام عشق
و امروز دوباره ۱۶ فروردین
روزی که تو عاشقانه بالهایت را گشودی
و به وصال حق شتافتی …
و ما هنوز که هنوز است دلتنگ دیدن لبخند آسمانی ات نشسته ایم به انتظار
که ای کاش آن زمان که در رکاب مهدی موعود (عج) باز می گردی
تو را در آن قامت ببینیم و صد الله اکبر بر زبانمان جاری شود

و ما هنوز که هنوز است دلتنگ دیدن لبخند آسمانی ات نشسته ایم
آری محمدرضا
ما می دانیم که تو همراه با سیل یاران امام حق بازخواهی گشت
تا پیروزی جبهه حق علیه باطل را رقم بزنید…
به امید آن روز …
از فرمانده آسمانی من