به نام خدا ، همزمان با افتتاح صفحه اینستاگرام شهید شیبانی به آدرس : @shahidsheybani
این سایت رو هم (با هزینه شخصی) فقط و فقط به عشق محمدرضا ایجاد کردم…
باشد که با یادش دلهامان آرام بگیرد…

ارادتمند ؛ سید 

۰۹۱۱۳۶۹۶۹۵۹